خانه > کمیته فنی

کمیته فنی

ممیزی انرژی در واحد تولید بخار در کارخانه روغنکشی اکسدانه(روغن نباتی پارس قو)

با توجه به اینکه روغن نباتی از محصولات استراتژیک ایران محسوب می شود و کارخانجات روغنکشی و روغن نباتی از جمله صنایع انرژی بر جهت تولید بخار می با شند و از آنجاییکه آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در برنامه توسعه کشور لحاظ گردیده ،لذا ممیزی ادواری انرژی در ...

ادامه نوشته »