خانه > بایگانی برچسب: کلزا

بایگانی برچسب: کلزا

اتحادیه اروپا بزرگترین مشتری کلزای اوکراین

شایعاتی در رابطه با تغییر سیاست های بیودیزل آمریکا که افزایش قیمت سویا و فروش آتی روغن سویا در بازار بورس شیکاگو را به همراه داشت ، باعث افزایش قیمتهای فروش آتی کلزا گردید و قراردادهای کوتاه مدت (مارس) این محصول در ۲ روز منتهی به ۱ مارس ۴/۶% افزایش ...

ادامه نوشته »

افزایش میزان صادرات و روغنکشی کلزا در کانادا

میزان صادرات بسیار بالای کلزا و تداوم روغنکشی های بسیار زیاد کانادا در ماه ژانویه باعث شد که جمع کل میزان موجودیهای کلزای کانادا در حد فاصل میان اگوست تا ژانویه سال ۲۰۱۶/۱۷ با ۱/۴ میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۰/۲ میلیون تن برسد .

ادامه نوشته »

کاهش میزان روغنکشی ۴ گونه اصلی از دانه های روغنی آمریکا در ماه دسامبر

میزان روغنکشی های ۴ گونه اصلی دانه های روغنی در آمریکا طبق روال فصلی همیشگی در ماه دسامبر کاهش داشت و از ۰/۲ میلیون تن در ماه نوامبر به ۰/۱ میلیون تن در ماه دسامبر تنزل پیدا کرد .

ادامه نوشته »

افزایش میزان مصرف کنجاله های روغنی ژاپن در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر

میزان مصرف داخلی گونه های اصلی روغنهای نباتی و کنجاله های روغنی ژاپن در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ افزایش بسیار زیادی پیدا کرد و باعث شد که جمع کل میزان مصرف ژاپن اندکی فراتر از سال گذشته (۲۰۱۵) می رود .

ادامه نوشته »