خانه > بایگانی برچسب: روغن

بایگانی برچسب: روغن

افزایش میزان واردات جهانی روغن های نباتی در پی جبران ذخایر

میزان واردات ۸ گونه اصلی روغنهای نباتی باید در حد فاصل میان آوریل تا سپتامبر افزایش بسیار زیادی پیدا کند تا موجودیهای ذخیره سازی شده این کشورها که در حال حاضر کم است پایین تر از حد تنزل نکند .

ادامه نوشته »