خانه > آمار و اطلاعات > آمار دانه‌های روغنکشی شده > میزان روغنکشی از سال ۸۷ الی ۹۲ به تفکیک

میزان روغنکشی از سال ۸۷ الی ۹۲ به تفکیک

میزان روغنکشی از سال ۸۷ الی ۹۲ به تفکیک

۸۷-۹۲

همچنین ببینید

آمار دانه های روغنکشی مرداد ماه ۱۳۹۳

آمار دانه های روغنکشی مرداد ماه ۱۳۹۳ آمار دانه های روغنکشی شده مرداد ۹۳