خانه > استانداردها > آزمایشگاه‌های همکار

آزمایشگاه‌های همکار

آزمایشگاههای همکار

فهرست آزمایشگاههای تایید شده سازمان استاندارد به شرح ذیل می باشد: آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده بر اساس روش اجرایی NACI-P13  آزمایشگاههای آزمون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد۱۷۰۲۵  آزمایشگاههای کالیبراسیون تائید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

ادامه نوشته »

آزمایشگاه کنترل کیفیت

این آزمایشگاه از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران, اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و مدیریت نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور به عنوان آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده است.

ادامه نوشته »