خانه > قیمت محصولات

قیمت محصولات

نام محصول، مبدا، شرایط تحویل دلار/تن
دانه سویا، برزیل، CIF، روتردام ۴۲۲
دانه سویا، آمریکا، CIF، روتردام ۴۰۱
روغن سویا، برزیل، FOB ۷۸۸
روغن سویا،آرژانتین، FOB، ۷۸۱
کنجاله سویا، آرژانتین، CIF ، روتردام ۳۶۲
دانه آفتابگردان،FOB، دریای سیاه ۳۷۰
روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB ۷۶۵
روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه ۷۶۲
کنجاله آفتابگردان ، اوکراین ، DAF ۱۶۸
دانه کلزا،اروپا، CIF هامبورگ ۴۳۰
روغن کلزا، اروپا FOB هلند، ۸۹۰
کنجاله کلزا، هامبورگ، Exmill ۲۰۸
روغن خام پالم، FOB، مالزی ۶۷۸
روغن خام پالم ،FOB، اندونزی ۶۸۵