خانه > قیمت محصولات

قیمت محصولات

نام محصول، مبدا، شرایط تحویل دلار/تن
سویا، برزیل، CIF، روتردام ۳۹۰
سویا، آمریکا، CIF، روتردام ۳۸۶
روغن سویا، برزیل، FOB ۷۵۷
روغن سویا،آرژانتین، FOB، ۷۵۱
کنجاله سویا، آرژانتین، CIF ، روتردام ۳۳۷
دانه آفتابگردان،FOB، دریای سیاه ۳۷۵
روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB ۷۱۵
روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه ۷۴۰
کنجاله آفتابگردان ، اوکراین ، DAF ۱۷۰
دانه کلزا،اروپا، CIF هامبورگ ۴۰۴
روغن کلزا، اروپا FOB هلند، ۸۱۱
کنجاله کلزا، هامبورگ، Exmill ۲۳۸
روغن خام پالم، FOB، مالزی ۶۵۵
روغن خام پالم ،FOB، اندونزی ۶۶۳