خانه > قیمت محصولات

قیمت محصولات

نام محصول، مبدا، شرایط تحویل دلار/تن
سویا، برزیل، CIF، روتردام ۴۱۸
سویا، آمریکا، CIF، روتردام ۴۲۲
روغن سویا، برزیل، FOB ۷۵۰
روغن سویا،آرژانتین، FOB، ۷۲۷
کنجاله سویا، آرژانتین، CIF ، روتردام ۳۷۷
دانه آفتابگردان،FOB، دریای سیاه ۳۹۵
روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB ۷۳۰
روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه ۷۳۵
کنجاله آفتابگردان ، اوکراین ، DAF ۱۸۰
دانه کلزا،اروپا، CIF هامبورگ ۴۴۵
روغن کلزا، اروپا FOB هلند، ۸۶۳
کنجاله کلزا، هامبورگ، Exmill ۲۳۸
روغن خام پالم، FOB، مالزی ۷۱۵
روغن خام پالم ،FOB، اندونزی ۷۲۰