خانه > قیمت محصولات

قیمت محصولات

نام محصول، مبدا، شرایط تحویل دلار/تن
سویا، برزیل، CIF، روتردام ۳۹۱
سویا، آمریکا، CIF، روتردام ۳۹۱
روغن سویا، برزیل، FOB ۷۳۹
روغن سویا،آرژانتین، FOB، ۷۳۵
کنجاله سویا، آرژانتین، CIF ، روتردام ۳۴۸
دانه آفتابگردان،FOB، دریای سیاه ۳۸۰
روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB ۷۲۵
روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه ۷۴۸
کنجاله آفتابگردان ، اوکراین ، DAF ۱۷۵
دانه کلزا،اروپا، CIF هامبورگ ۴۳۵
روغن کلزا، اروپا FOB هلند، ۸۴۷
کنجاله کلزا، هامبورگ، Exmill ۲۴۱
روغن خام پالم، FOB، مالزی ۷۰۵
روغن خام پالم ،FOB، اندونزی ۶۹۹