آخرین اخبار

سیاست دولت باید واردات دانه های روغنی باشد نه روغن خام و کنجاله

کمیسیون های تخصصی اتاق تهران این روزها در لابه لای دستور جلسات خود،بررسی موارد پیشنهادی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز روی میز قرار داده اند تا با جمع بندی آن نظر جامع بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران در خصوص این سیاست ها تدوین و در اختیار دولت قرار بگیرد. ادامه نوشته »