آخرین اخبار

وضعیت فروش روغن پالم در بازارهای جهانی

امروز قیمتهای فروش روغن پالم در قراردادهای ماه دسامبر ثبات پیدا کرد و در بازار بورس مالزی با ۴ رینگیت افزایش به قیمت ۲۶۹۷ رینگیت معامله شد و این در حالیست که در ۲ هفته اول ماه نوامبر قیمتهای روغن پالم ۱۲۲ رینگیت کاهش داشت . ادامه نوشته »

رشد واردات روغن آفتابگردان ایران از روسیه / افزایش میزان صادرات کنجاله توسط روسیه

در ماه سپتامبر میزان صادرات کنجاله روسیه نسبت به سال افزایش پیدا کرد و لیکن جمع کل میزان صادرات روسیه بین جولای و سپتامبر کمتر از سال گذشته بود و این در حالیست که روغنکشی دانه کلزا افزایش داشت . ادامه نوشته »