خانه > تحلیل دانه های روغنی > کاهش نسبی میزان تولید سویا در برزیل نسبت به سال گذشته

کاهش نسبی میزان تولید سویا در برزیل نسبت به سال گذشته

در حال حاضر ما میزان تولید سویای برزیل را ۱۰۸/۳ میلیون تن تخمین می زنیم و این در حالیست که میزان تولید سویای برزیل در سال گذشته ۱۱۴/۱ میلیون تن به ثبت رسیده است . ما تخمین می زنیم که میزان تولید آرژانتین ۵۳/۵ میلیون تن (۵۵) پاراگوئه ۹/۷۵ (۱۰) و میزان تولید سویای اروگوئه نیز ۳/۳۰ میلیون تن پیش بینی می شود (۳/۴۵) .

در ۱۱ روز اول ماه دسامبر خشکی بی سابقه در بیشتر نقاط سویاخیز آرژانتین حکمفرما بود و در جنوب برزیل ، پاراگوئه و همچنین در اروگوئه روند کاشت سویا به تاخیر افتاده و این خشکی در مالزی و اروگوئه بسیار محسوس است .

کشاورزان در حالیکه در انتظار بارش باران می باشند به اجبار بذرهایی را می کارند که رشد سریعتر ولی میزان باردهی کمتر دارد . پیش بینی هواشناسی حاکی از این است که تا ۲۰ دسامبر خشکی تداوم خواهد داشت و این اوضاع را وخیم تر خواهد کرد .

باید به این نکته اشاره کنیم که پیرو گزارشات هواشناسی در ۱۰ دسامبر بارشهای باران وجود خواهد داشت . هنوز اوایل فصل است ولی ما نمی توانیم این نکته را نادیده بگیریم که با وجود خشکی تا ۲۰ دسامبر و احتمال پدیده خشکی لانینا در اوایل سال ۲۰۱۸ کاهش بیش از حد نرمال نه تنها در تولید سویای آرژانتین بلکه احتمالا آمارهای تولید در اروگوئه ، پاراگوئه و جنوب برزیل نیز باید کاهش داده شود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .