خانه > تحلیل دانه های روغنی > کاهش نسبی صادرات سویا آمریکا

کاهش نسبی صادرات سویا آمریکا

با وجود ضعف دلار ، میزان فروشهای صادراتی سویای آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ ژانویه با کاهش به ۰/۳۶ میلیون تن رسید . این پایین ترین حجم تا این تاریخ از سال ۲۰۱۷/۱۸ و پایین تر از سال گذشته می باشد و لیکن تعهدات خالص جدید کنجاله سویای آمریکا به بالاترین میزان در سال یعنی به ۰/۴۷ میلیون رسید . دلیل اصلی این افزایش صادرات بیشتر به فیلیپین میباشد .

میزان فروشهای صادراتی کنجاله سویا آمریکا نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد (در ۷ هفته از ۸ هفته اخیر) به این ترتیب جمع کل میزان صادرات آمریکا از ۱ اکتبر با ۹% افزایش نسبت به سال گذشته به ۷/۳ میلیون تن رسید .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .