خانه > تحلیل دانه های روغنی > کاهش میزان روغنکشی سویای آرژانتین در ماه نوامبر

کاهش میزان روغنکشی سویای آرژانتین در ماه نوامبر

میزان روغنکشی سویای آرژانتین پیرو روال فصلی در ماه نوامبر کاهش پیدا کرد ولی ۳/۶۴ میلیون تن روغن سویای آرژانتین در ماه نوامبر بالاتر از حد انتظار بود . میزان صادرات کنجاله سویای آرژانتین نسبت به ۲/۵۷ میلیون تن صادرات ماه گذشته و ۱/۹۵ میلیون تن صادرات سال گذشته به ۲/۷۲ میلیون تن افزایش پیدا کرد . با وجود اینکه میزان موجودیهای کنجاله سویای آرژانتین کاهش پیدا کرد ولی با این حال در پایان ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ میزان موجودیها ۱/۲۴ میلیون تن بود و این مقدار زیادی محسوب می گردد .

بر خلاف میزان بالای موجودیهای کنجاله سویا در آرژانتین میزان موجودیهای ذخیره سازی شده روغن پالم بسیار کم و در حدود ۲۴۶ هزار تن به ثبت رسیده است . افزایش میزان تولید بیودیزل و صادرات بیشتر روغن سویا دلیل کمبود میزان موجودیهای روغن سویای آرژانتین بشمار می آید .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .