خانه > تحلیل دانه های روغنی > وضعیت کاشت کلزا در هندوستان

وضعیت کاشت کلزا در هندوستان

کاشت کلزای هندوستان تا ۷ دسامبر به ۵/۹ میلیون هکتار رسید و این ۷ تا ۸% پایین تر از میزان کاشت سال گذشته بود (میانگین ۵ سال اخیر ۶/۲). خشکی آب و هوا باعث کاهش بسیار زیاد تولید کلزای هندوستان در اوایل سال ۲۰۱۸ خواهد رسید . در ایالت کلیدی کاشت (راجستان) کاشت کلزا با کاهش ۲۵% به ۲/۱ میلیون هکتار رسید و این کمترین حد در سالهای اخیر محسوب می شود .

آخرین افزایش قیمتهای کنجاله سویای آمریکای جنوبی رقابت پذیری قیمتهای کنجاله هندوستان در بازار جهانی را بهبود بخشیده است .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

کاهش جهانی میزان موجودیهای سویا عامل افزایش نسبی قیمت

کاهش جهانی میزان موجودیهای سویا  باعث افزایش قیمت گردیده و میزان تولید دانه های روغنی ...