خانه > تحلیل دانه های روغنی > وضعیت کاشت سویا در آمریکای جنوبی

وضعیت کاشت سویا در آمریکای جنوبی

وضعیت سویا در آمریکای جنوبی چندان رضایت بخش نمی باشد . در ۳ روز منتهی به ۱۵ ژانویه بارشهای باران در بیشتر ایالت های آرژانتین کمتر از حدی بود که انتظار می رفت بنابراین میزان رطوبت در بیشتر مناطق آرژانتین کمتر از حد لازم است .

آب و هوا از بیشتر مناطق برزیل نیز به همین ترتیب می باشد و با همه این احوال سویا بصورت مطلوبی در حال رشد و نمو می باشد در حالیکه ما میزان تولید احتمالی محصولات سویای آرژانتین را کاهش داده ایم و به نظر ما میزان تولید احتمالی سویای برزیل افزایش خواهش داشت .

وضعیت سویای آمریکای جنوبی (آرژانتین) به دلیل کمبود بارش های باران نامطلوب می باشد در حالیکه وضعیت در برزیل مناسب و مطلوب است (به استثناء چند ناحیه) در اروگوئه و پاراگوئه نیز وضعیت مطلوب گزارش شده است . در کل میزان تولید سویای آمریکای جنوبی کمتر از سال گذشته خواهد بود .

در آغاز ماه ژانویه میزان موجودی ذخیره های سویای برزیل ۴/۵ میلیون تن بود و این کمتر از حد انتظار و لیکن با این حال میزان موجودیهای۳/۷ میلیون تن بیشتر از سال گذشته به ثبت رسیده است . در حال حاضر میزان موجودیهای ذخیره سویای آرژانتین برای این تاریخ از سال یک رکورد محسوب می شود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .