خانه > تحلیل دانه های روغنی > وضعیت کاشت سویا در آرژانتین

وضعیت کاشت سویا در آرژانتین

با تجزیه و تحلیل دقیق الگوی ثبت شده باران در هفته منتهی به ۲۰ ماه دسامبر این حقیقت آشکار می شود که در بسیاری از مناطق رشد سویا و ذرت آرژانتین هنوز هم کسری میزان رطوبت خاک بسیار زیاد است . پیرو پیش بین های هواشناسی در طی ۱۰ روز آینده بارانهای پراکنده ای در مناطق نیازمند باران خواهد بارید و لیکن این پیش بینی ها حاکی از این است که مقدار بارشها به اندازه کافی نخواهد بود ، مضاف بر این دمای هوا نیز بالاتر از حد نرمال خواهد بود و به این ترتیب وضعیت برای سویا و ذرت مناسب نخواهد بود .

کاشت سویا در آرژانتین تاخیر زیادی داشته و ۱/۹ میلیون هکتار عقب تر از سال گذشته است .

بنا به آمارهای منتشر شده که توسط وزارت کشاورزی آرژانتین تا ۱۵ ماه دسامبر کار کاشت سویا فقط در ۷۰% از کل مساحت مقرر به پایان رسیده بود و این در حالیست که میانگین مساحت زیر کشت در سالهای گذشته ۷۷% بوده است . این احتمال وجود دارد که در نیمه دوم ماه دسامبر بعضی از زمینهایی که قرار بود زیر کشت سویا برود زیر کشت گونه ای از ذرت قرار گیرد که قابلیت کاشت در ماه ژانویه را دارد .

در ۱۶ ماه دسامبر ما در میزان آمار سویای اوایل ۲۰۱۷ آرژانتین را به ۵۳ میلیون تن کاهش دادیم . در ۲۰ ماه دسامبر موسسه در تجدید نظرهای آمارهای قبلی خود اعلام کرد که میزان تولید سویای آرژانتین در اوایل سال ۲۰۱۷ در حدود ۵۲/۵ میلیون تن خواهد بود .

آخرین پیش بینی های هواشناسی حاکی از این است که میزان بارشهای باران در نیمه دوم ماه دسامبر کمتر از حد نرمال خواهد بود . این باعث خواهد شد که میزان تولید سویا کاهش بیشتری پیدا کند بخصوص در صورتیکه میزان مقرر مساحت در نظر گرفته شده برای سویا زیر کشت نرود و یا اینکه زمینها به کلی رها شود (در مناطقی که رشد سویا ضایعات داشت) . با در نظر گرفتن حدود تولید کنونی ، وضعیت آب و هوا و عدم اطمینان به وضعیت سویای آرژانتین قیمتهای سویا و کنجاله سویا تحت حمایت این عوامل قرار خواهد گرفت .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

نوسانات اخیر قیمت سویا در بازارهای جهانی

در دو هفته منتهی به ۱۲ آوریل قیمت‌های سویا برزیل در روتردام ۴/۸ درصد افزایش ...