خانه > تحلیل دانه های روغنی > نوسانات در قیمت سویا و روغن سویا در بازارهای جهانی

نوسانات در قیمت سویا و روغن سویا در بازارهای جهانی

قیمتهای سویا نیز روند صعودی پیدا کرد و قیمتهای روغن سویا افت داشت . از طرف دیگر قیمتهای کنجاله سویا در بازار بورس شیکاگو ۱۵% بالاتر از اوایل ماه ژانویه تا ۱۳ فوریه و در قراردادهای ماه مارس بود در حالیکه سویا ۵% افزایش قیمت داشت و روغن سویا نیز ۶% تنزل پیدا کرد .

سهم روغن سویا به شدت افت پیدا کرد و به ۳۰/۲% رسید که پایین تر از حد در ۱۸ ماه گذشته محسوب می شود .

از این تاریخ تا ماه مارس و سپتامبر ۲۰۱۸ میزان تقاضای جهانی برای سویای برزیل و آمریکا بالاتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت و میزان روغنکشی ها سویا بهبود پیدا می کند . میزان تقاضای وارداتی کنجاله سویا احتمالا تا حدودی به سمت برزیل و آمریکا منعطف خواهد شد بنابراین میزان روغنکشی های سویای این دو کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .

در حالیکه این احتمال وجود دارد که کنجاله سویا فاکتور محرک باشد و همچنین میزان موجودیهای صادراتی و تولید روغن سویای آمریکا و برزیل فراتر از حدی خواهد رفت که انتظار می رفت و این تا حدودی فاصله تولید کمتر از حد انتظاری که انتظار می رود در آرژانتین رخ دهد را جبران خواهد کرد .

تاثیر دیگر که می تواند در تجدید نظر افزایش صادرات سویای آمریکا و برزیل مشاهده گردد میزان موجودیهای ذخایر سویا در پایان ماه اگوست سال ۲۰۱۸ پایین تر خواهد بود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .