خانه > تحلیل دانه های روغنی > نامشخص بودن وضعیت محصولات آمریکای جنوبی تحت تاثیر پدیده لانینا

نامشخص بودن وضعیت محصولات آمریکای جنوبی تحت تاثیر پدیده لانینا

نامشخص بودن وضعیت محصولات آمریکای جنوبی ، قیمتها را انعطاف پذیر نموده است و بخشی از خسارات وارده به محصولات آرژانتین توسط برزیل جبران خواهد شد . میزان روغنکشی های جهانی سویا هنوز هم پایین تر از حد پتانسیل می باشد . پدیده لانینا هنوز هم در اقیانوس پاسفیک تحت نظر است و لیکن احتمال دارد که این پدیده در هفته های گذشته افزایش پیدا کرده باشد (پیرو آخرین برآوردهای اداره هواشناسی استرالیا).

وضعیت خشکی که هنوز هم مناطق مهم رشد و نمو محصولات در آرژانتین و بخشهای جنوبی برزیل را تحت تاثیر قرار داده ، یک وضعیت معمول آب و هوایی در مواقعی میباشد که پدیده لانینا بوجود می آید .

تداوم بارش های پایین تر از حد نرمال اصولا در نیمه اول ماه فوریه بخشهای مرکزی و جنوبی کمربند سویاخیز آرژانتین را در بر میگیرد و خطر کاهش میزان باردهی را در بر دارد .

در این هفته موسسه Exchange غلات بوئنس آیرس میزان تولید سویا را از ۵۴ میلیون تن به ۵۱ میلیون تن کاهش داد و این در حالیست که ما در دنیای روغن تخمین می زنیم که میزان تولید این کشور از ۵۲ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن تنزل پیدا کند و بسیاری از دست اندرکاران محلی نیز با هم عقیده می باشند .

با همه این احوال در ۲ روز منتهی به ۱ فوریه قیمتهای فروش آتی سویا برای تحویل نزدیک مدت ۱۵ سنت کاهش پیدا کرد و دلیل این کاهش قیمت آخرین الگوهای هواشناسی مبنی بر این بود که احتمال بیشتری برای بارشهای باران در اواسط ماه فوریه وجود دارد (در آرژانتین) .

با همه این احوال هنوز هم معلوم نیست که سطح پوشش و میزان بارشهای باران به حدی باشد که کسری میزان خشکی را جبران کند .

در برزیل نگرانیهایی در خصوص خشکی در منتهی علیه جنوب و بارشهای بیش از حد باران در مرکز و نواحی شمالی سویاخیز وجود دارد ولی در جمع دورنمای تولید در هفته های اخیر تا حدودی بهبود پیدا کرده است و ما میزان تولید سویای ۵ کشور اصلی آمریکای جنوبی را ۲ میلیون تن کاهش داده ایم .

از نتیجه نامعلوم بودن وضعیت تولید محصولات در هفته های اخیر نوسانات قیمت شدیدی ایجاد شده است . در هر ۴ هفته گذشته قیمتهای فروش آتی سویا بین ۱۵ تا ۲۳ سنت در نوسان بود .

میزان فروشهای سویا در هفته های اخیر به حدی نرسید که انتظار میرفت و این باعث شد که میزان موجودیهای ذخایر آمریکا و آرژانتین تا حد غیر منتظره ای افزایش پیدا کند .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .