خانه > تحلیل دانه های روغنی > فراوانی ذخیره های جهانی سویا در فصل ۲۰۱۵/۱۶

فراوانی ذخیره های جهانی سویا در فصل ۲۰۱۵/۱۶

در فصل ۱۶/۲۰۱۵ ذخیره های جهانی سویا به احتمال زیاد فراوان خواهد بود، با این وجود که انتظار می رفت تولید سالانه ۳ میلیون تن کاهش داشته باشد.

رقم بی سابقه ذخیره های قدیمی هنوز هم در فصل جدید برداشت های جهانی موجود می باشد. با این ترتیب حجم ذخایر جهانی به بالاترین رقم خود یعنی به ۴۰۳ میلیون تن در سال زراعی ۲۰۱۵/۱۶ می رسد.

یک سال پیش این مقدار ۳۸۳.۸ میلیون تن و سال قبل آن ۳۴۱.۵ میلیون تن بود، با این وجود وابستگی و نیاز جهانی به سویا افزایش خواهد داشت لیکن جمع کل مصرفی که انتظار آن میرود با تخمین های مصرف جهانی ما برابر نخواهد بود. بنابراین ما تخمین میزنیم که ذخیره های جهانی در پایان ماه آگوست ۲۰۱۶ با حدود ۲ میلیون تن افزایش به رقم ۸۹.۲ میلیون تن برسد.

در خصوص آمریکا تخمین میزنیم که تولیدات محصول سویا امسال ۱۰۴.۲ میلیون تن باشد.

این رقم معادل برداشت ۴۵.۸ بوشل در هر هکتار می باشد. به نظر تخمینهای ۳۹۱۶ میلیون بوشلی سویای USDA بسیار بیشتر از حد برآورد شده باشد. باید به این نکته اشاره کرد که رقم اعلام شده ۳۹۶۹ میلیون بوشلی تولید سویای سال گذشته آمریکا نیز بالاتر از حد واقعی بوده.

به نظر ما رقم واقعی تولید سویا سال گذشته آمریکا ۷۳ میلیون بوشل و یا به عبارت دیگر ۲ میلیون تن کمتر از رقم اعلام شده توسط USDA بوده است. آمریکا سهم بازار سویای خود را به آمریکای جنوبی خواهد باخت بخصوص در فصل زراعی های سپتامبر و فوریه ۲۰۱۵/۱۶ و این نیمی از فصل اول تولید محصولات آمریکاست.

فروش محصولات جدید سویای آمریکا از فصل زراعی بیستم آگوست ۱۱.۹ میلیون تن یعنی پایین ترین از ۷ سال گذشته تا کنون و تقریبا حدود نصف فروش صادراتی سال گذشته است.

اخیرا به دلیل قیمتهای کاهش یافته سویای آمریکا بسیاری از مصرف کنندگان خریدهای بیشتری می کنندو به همین دلیل فروش سویای آمریکا اخیرا با اندکی افزایش توام بوده است.

با وجود این که ما انتظار بهبود صادرات آمریکا در نیمه دوم فصل را داریم، لیکن با این وجود تخمین میزنیم که صادرات سویا و روغن های آمریکا به ترتیب با ۲.۲ میلیون تن و ۰.۶ میلیون تن کاهش روبرو باشد و این کاهش در مقایسه با ماهای سپتامبر و آگوست ۲۰۱۵/۱۶ می باشد. که در نتیجه این کاهش ها ، برآوردهای سپتامبر و آگوست ۱۵ /۲۰۱۴ خود را در خصوص تخمین تقاضا اصلاح کردیم.

ذخیره های سویای پایان آگوست ۲۰۱۵ آمریکا فقط ۵.۹ میلیون تن و یا به عبارت دیگر ۲۱۷ میلیون تن بوشل خواهد بود ( مغایر با تخمینهای USDA که ۲۴۰ میلیون تن بوشل اعلام شده ( آخرین گزارش ۱۲ آگوست))

ما تخمین میزنیم که در پایان آگوست ۲۰۱۶ ذخیره های سویای آمریکا ۱۰.۵ میلیون تن و یا به عبارتی ۳۸۶ میلیون بوشل باشد. (و این با تخمین ۴۷۰ میلیون بوشل USDA در تضاد است.)

منبع : oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .