خانه > تحلیل دانه های روغنی > عدم تمایل فروش سویای کشاورزان آرژانتینی علی رغم رشد نسبی میزان تولید
Stamp with text no sale inside vector illustration

عدم تمایل فروش سویای کشاورزان آرژانتینی علی رغم رشد نسبی میزان تولید

بعضی از دست اندرکاران در تجدید نظرهای خود میزان تولید سویای آرژانتین را ۳۵ تا ۳۶ میلیون تن برآورد کرده اند این در حالیست که کشاورزها هنوز چندان تمایلی به فروش محصولات خود نشان نمی‌دهند .

میزان روغنکشی های سویای آرژانتین باز هم در ماه آوریل بسیار کم بود و با ۱۶ درصد افت نسبت به سال قبل به ۳.۳۶ میلیون تن محدود شد به همین دلیل میزان موجودی های صادراتی کنجاله سویا نیز کاهش پیدا کرد.

قیمت‌های فروش آتی روغن پالم امروز در بازار بورس مالزی ۳۰ تا ۳۱ رینگیت افزایش قیمت داشت این تا حدودی نتیجه عکس العمل دیروز ثبات قیمت های روغن سویا در بازار بورس شیکاگو و همچنین به دلیل کاهش بیشتر از حد انتظار میزان تولید روغن پالم مالزی در حد فاصل میان آوریل تا ژوئن می باشد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .