خانه > تحلیل دانه های روغنی > روند تولید محصولات کشاورزی در آمریکای جنوبی

روند تولید محصولات کشاورزی در آمریکای جنوبی

از نتیجه خسارات وارده بیشتر در تولید محصولات کشاورزی آمریکای جنوبی در ماه فوریه بازار جهانی دچار کسری موجودی خواهد شد . بیشترین عکس العمل در قیمتها به کنجاله سویا تعلق خواهد داشت . در فصل تولیدی سپتامبر تا اگوست سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ میزان مصرف جهانی سویا فراتر از حد تولید خواهد رفت و در نتیجه در پایان ماه اگوست سال ۲۰۱۸ میزان موجودیهای سالیانه جهانی سویا افت پیدا خواهد کرد و میزان افت نامعلوم است ولی با فرضیه فعلی میزان موجودیهای ذخیره کاهش خواهد یافت و این در حالیست که در گذشته انتظار مازاد موجودیهای جهانی وجود داشته باشد .

اکنون ما پیش بینی می کنیم که میزان تولید سویای آمریکای جنوبی در این فصل ۱۳/۲ میلیون تن تنزل پیدا کند و به این ترتیب در تجدید نظرها پیش بینی شده که میزان تولید سویای آرژانتین با کاهش زیادی به ۴۶ میلیون تن افت پیدا کند . با در نظر گرفتن وضعیت وخیم آب و هوا وضعیت محصولات بسیار نامناسب می باشد و هر روزی که خشکی ادامه پیدا کند دورنمای وضعیت میزان تولید با کاهش بیشتری همراه خواهد بود .

ما در تجدید نظرهای خود میزان تولید سویای اروگوئه را به ۲/۹ میلیون تن تنزل داده ایم و دلیل این کاهش خشکی بیش از حد آب و هوا میباشد و ما همچنین جمع کل میزان تولید سویای بولیوی را به ۲/۲ میلیون تن کاهش داده ایم و دلیل این کاهش آب و هوای بیش از حد مرطوب در سانتاکروز میباشد . در حال حاضر انتظار می رود که میزان تولید سویای تابستان بولیوی ۰/۴ تا ۰/۵ میلیون تن پایین تر از حد انتظار باشد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .