خانه > تحلیل دانه های روغنی > رشد نسبی صادرات دانه سویا در آمریکا بر خلاف روغن سویا طی ۲ هفته منتهی به ۷ دسامبر

رشد نسبی صادرات دانه سویا در آمریکا بر خلاف روغن سویا طی ۲ هفته منتهی به ۷ دسامبر

میزان فروشهای صادراتی سویای آمریکا در ۲ هفته منتهی به ۷ دسامبر با افزایش به ۳/۴۷ میلیون تن رسید . میزان صادرات روغن سویای آمریکا نسبت به سال کاهش پیدا کرد . صادر کننده های آمریکایی در حدود ۳ هزار تن روغن پنبه دانه به هندوستان فروخته (در هفته منتهی به ۷ دسامبر) و به این ترتیب جمع کل تعهدات صادراتی آمریکا به کلیه نقاط تا این تاریخ به ۲۵ هزار تن افزایش پیدا کرده است .

افزایش بسیار بالای تولید و صادرات موجودیهای روغن پنبه دانه آمریکا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ قیمتهای این محصول (Gulf)  را به زیر قیمت روغن سویا کاهش داده است . میزان تقاضای این محصول در هندوستان به دلیل تعرفه گمرکی بالا رفته است .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .