خانه > تحلیل دانه های روغنی > دانه سویا پیشتاز در روغنکشی نسبت به سایر دانه های روغنی

دانه سویا پیشتاز در روغنکشی نسبت به سایر دانه های روغنی

انتظار می رود که میزان روغنکشی های سویا در حدود دو سوم از کل روغنکشی های بقیه گونه ها را به خود اختصاص دهد ولیکن در نیمه اول سال زراعی به دلیل کمبود موجودی های سویا در آمریکای جنوبی کاهش را تجربه خواهد کرد . افزایش جهانی میزان موجودی های سویا فقط از ماه فوریه سال ۲۰۱۹ به بعد میسر خواهد بود و این زمانی است که میزان بسیار فراوان تری از محصولات جدید آمریکای جنوبی به بازار سرازیر خواهد شد و به این ترتیب میزان روغنکشی های افزایش پیدا می‌کند و باعث بروز فشار موجودی و قیمت‌های کنجاله سویا خواهد شد که به دلیل افزایش موجودی های ذخایر صادراتی به خصوص از آرژانتین را سبب خواهد شد.

روند رشد تولید جهانی روغن پالم در حد فاصله میان ماه اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ کاهش خواهد یافت. حدس می‌زنیم که میزان تولید جهانی روغن پالم در حد فاصله میان ماه اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ در حدود ۱.۸ میلیون تن کاهش داشته باشد .میزان جهانی روغنکشی های در دانه های روغنی با ۱۴.۸ میلیون و یا به عبارت دیگر با ۳.۲ درصد افزایش در حد فاصل میان اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ به رکورد جدید ۴۸۳ میلیون تن خواهد رسید.

بیشترین افزایش به سویا تعلق خواهد داشت. این باعث محدود شدن افزایش تولید سالیانه دانه های روغنی به ۳.۶ میلیون تن و یا به عبارت دیگر ۳ درصد خواهد شد. این در حالی که پیش‌بینی می‌شود که میزان تولید کنجاله های روغنی در حدود ۳.۲ درصد و یا به عبارت دیگر در حدود ۱۰.۳ میلیون تن افزایش داشته باشد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .