خانه > تحلیل دانه های روغنی > تداوم بارش باران در بیشتر مناطق برزیل

تداوم بارش باران در بیشتر مناطق برزیل

پیرو پیش بینی های هواشناسی در هفته منتهی به ۶ اکتبر بارانهای مفیدی در بیشتر مناطق برزیل خواهد بارید . این کشاورزان را تشویق به ادامه کاشت سویا خواهد کرد ولی باید به این نکته اشاره کنیم که تداوم بارشها پس از کاشت الزامی خواهد بود تا کسری موجودی رطوبت خاک جبران گردد . میزان تولید بیودیزل برزیل از اکتبر تا سپتامبر فصل ۲۰۱۷/۱۸ به شدت افزایش خواهد یافت زیرا دولت تصمیم گرفته که استاندارد B9 را به B10 تغییر دهد .

ما تخمین می زنیم که میزان روغنکشی های برزیل از حد فاصل میان ماه اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ با ۲ میلیون تن افزایش به ۴۲/۸ میلیون تن افزایش یابد (بیشتر این افزایش به تولید بیودیزل اختصاص خواهد یافت) .

به این ترتیب میزان صادرات روغن سویای برزیل در فصل آینده تغییری پیدا نخواهد کرد . از طرف دیگر در حد فاصل میان ماه اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ میزان صادرات کنجاله سویای برزیل به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید (نسبت به ۱۳/۷۶ میلیون تن در فصل ۲۰۱۶/۱۷) .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر برداشت کلزا در اتحادیه اروپا

برداشت کلزای امسال اتحادیه اروپا بالاتر از حدی بود که انتظار می رفت .