خانه > تحلیل دانه های روغنی > افزایش نسبی میزان فروش و صادرات سویای آمریکا در ماه دسامبر

افزایش نسبی میزان فروش و صادرات سویای آمریکا در ماه دسامبر

میزان فروشهای صادراتی سویای آمریکا در ۲ هفته اول ماه دسامبر به ۳/۸۲ میلیون تن افزایش پیدا کرد این بازهم بیشتر از میزان صادرات سال گذشته سویای آمریکا بود . چین و چند کشور دیگر آسیایی و خریداران ناشناس واردکننده های این سویا بودند و در نتیجه جمع کل میزان صادرات سویای آمریکا تا ۱۵ ماه دسامبر به رکورد ۴۶/۹ میلیون تن رسید . این ۹/۹ میلیون تن بیشتر از میزان صادرات سال گذشته سویای آمریکا محسوب می شود . این در حالیست که میزان رشد تعهدات آمریکا تا ۱ ماه سپتامبر ۹/۱ میلیون تن بود .

۵ کشور شناسایی شده ای که ۹۰% از رشد میزان صادرات سویای آمریکا را خریداری نمودند به ترتیب عبارتند از (تا اواسط ماه دسامبر) چین ، تایلند ، اندونزی ، پاکستان و تایوان . میزان فروشهای صادراتی کنجاله سویای آمریکا تا این لحظه از ماه کمتر از سال گذشته بوده است .

جمع کل فروشهای آمریکا بین ۲ تا ۱۵ ماه دسامبر به ۳۳۹ هزار تن رسید که در حالیکه این میزان در سال گذشته ۳۶۱ هزار تن بود . در نتیجه میزان کاهش سالیانه در جمع کل تعهدات صادراتی کنجاله سویای آمریکا به ۰/۶۸ میلیون تن افزایش پیدا کرد (تا۱۵ دسامبر) در قیاس با ۰/۵۷ میلیون تن تا اول ماه دسامبر که بیشتر این افزایش به مکزیک ، تایلند ، اتحادیه اروپا ، اکوادور و مصر صادر شد .

میزان صادرات حقیقی کنجاله سویای آمریکا در ۲ هفته اول ماه دسامبر به ۴۷۵ هزار تن رسید و بیشتر این صادرات به مقصدهای مکزیک ، فیلیپین ، ویتنام و کانادا رفت .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .