خانه > تحلیل دانه های روغنی > افزایش میزان واردات سویای چین و به جای گذاشتن رکوردی جدید

افزایش میزان واردات سویای چین و به جای گذاشتن رکوردی جدید

میزان واردات سویای چین با ۰/۸ میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل به ۸/۴۵ میلیون تن رسید که یک رکورد محسوب می شود . به این ترتیب جمع کل میزان واردات سویای چین در حد فاصل میان ماه ژانویه تا اگوست سال ۲۰۱۷ با ۹/۳ میلیون تن افزایش به ۶۳/۳ میلیون تن رسید . به نظر کارشناسی ما میزان واردات چین پیرو کاهش معمول فصلی در ماه سپتامبر به ۷/۵ تا ۸ میلیون تن کاهش خواهد یافت و این یک رکورد برای ماه سپتامبر و بالاتر از ۷/۲ میلیون تن واردات سال قبل است . احتمالا در ماه اکتبر و نوامبر چین افزایش واردات سال به سال خواهد داشت .

میزان واردات روغن پالم چین در ماه اگوست فراتر از ماه قبل رفت و به ۰/۴۳ میلیون تن رسید . انتظار می رود که میزان واردات در ماه سپتامبر افزایش یابد زیرا میزان موجودیهای روغن نباتی و روغن پالم چین در حال حاضر کم است . واردات ۳۱ هزار تنی روغن سویای چین از روسیه نیز فراتر از حد انتظار بود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر برداشت کلزا در اتحادیه اروپا

برداشت کلزای امسال اتحادیه اروپا بالاتر از حدی بود که انتظار می رفت .