خانه > تحلیل دانه های روغنی > افزایش میزان صادرات سویای برزیل در ماه ژانویه بر خلاف روند فصلی

افزایش میزان صادرات سویای برزیل در ماه ژانویه بر خلاف روند فصلی

میزان صادرات سویای برزیل پیرو روند فصلی پایین و لیکن برای ماه ژانویه یک رکورد بالا ۱/۶ میلیون تنی را رقم زد . میزان برداشت محصولات اکنون در حال پیشرفت است بنابراین میزان موجودیهای صادراتی در هفته های آینده افزایش خواهد یافت . بر خلاف این میزان صادرات کنجاله سویای برزیل نسبت به سال روند نزولی داشت و در ماه ژانویه به ۱/۱ میلیون تن رسید .

کاهش موجودیهای داخلی سویای برزیل قبل از تولیدات محصولات جدید اخیرا باعث کاهش میزان صادرات کنجاله سویای این کشور گردیده است .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .