خانه > تحلیل دانه های روغنی > احتمال نوسان موجودی ها و قیمت در نیمه اول و دوم سال زراعی

احتمال نوسان موجودی ها و قیمت در نیمه اول و دوم سال زراعی

در سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ پایه و اساس موجودی ها و قیمت ها به احتمال زیاد در نیمه اول و دوم سال زراعی بسیار متفاوت خواهد بود .

در حال حاضر تخمین ما این است که میزان تولید جهانی در گونه اصلی دانه های روغنی با ۲۳.۴ میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته به ۵۸۴.۴ میلیون تن برسد . ۸۰ درصد از این افزایش تولید به سویا اختصاص خواهد داشت . انتظار می رود که میزان تولید محصولات آفتابگردان نیز ۱.۹ میلیون تن افزایش پیدا کند بیشترین افزایش از طرف روسیه ، اوکراین و آرژانتین خواهد بود پیروی پیش بینی های ما در سال زراعی آینده میزان تولید جهانی کلزا فقط با ۱.۲ میلیون تن افزایش به ۶۷.۷ میلیون تن برسد .

پیش بینی می شود که در پایان سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ میزان موجودی های جهانی ذخایر دانه های روغنی با ۵.۴ میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل به ۱۱۵.۶ میلیون تن برسد و این یک رکورد بالای جدید به حساب می آید .

در صورتی که پیش بینی های سال زراعی ما در خصوص تولید و مصرف به حقیقت تبدیل شود میزان موجودی های ذخیره سویا با ۴ میلیون افزایش به ۹۶.۷ میلیون تن خواهد رسید میزان موجودی های ذخایر گونه های دیگر دانه های روغنی در سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ احتمالا به رکورد ۱۹ میلیون تن رسید . در سال زراعی آینده سطح زیر کشت دانه های روغنی باز هم افزایش خواهد داشت بیشترین میزان افزایش مساحت زیر کشت به سویا تحمل خواهد داشت.

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .