خانه > تحلیل دانه های روغنی > آرژانتین در صف واردات مواد اولیه و در پی بالا بردن ارزش افزوده

آرژانتین در صف واردات مواد اولیه و در پی بالا بردن ارزش افزوده

در ماه نوامبر آرژانتین به یک وارد کننده خالص سویا تبدیل شد و ۲۰۰ هزار تن سویا وارد کرد . میزان صادرات ماه اکتبر سویا آرژانتین نیز ۲۰۰ هزار تن ، در حد فاصل میان ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۷ جمع کل میزان واردات آرژانتین ۲ برابر شد و به ۱/۸۵ میلیون تن رسید که بیشتر این واردات از پاراگوئه به آرژانتین صادر شد .

با همه این احوال فرض بر این است که میزان روغنکشی های سویای آرژانتین با ۱۲% کاهش به ۳/۲ میلیون تن افت پیدا کرده است (در ماه نوامبر) . کسری میزان موجودی سویای موجود برای صنایع روغنکشی که به دلیل عدم فروش کشاورزان رخ داد تا حدودی توسط واردات از پاراگوئه جبران شد .

کاهش ۰/۹ میلیون تنی روغنکشی های سویا در آرژانتین نسبت به سال گذشته در حد فاصل میان سپتامبر تا نوامبر باعث افزایش ۱/۱ میلیون تنی روغنکشی در برزیل و ۰/۲ تا ۰/۳ میلیون تنی روغنکشی در آمریکا گردید و در نتیجه ما تخمین می زنیم که میزان روغنکشی های سویای کشورهای G5 در حد فاصل میان سپتامبر تا نوامبر ۲۰۱۷ با ۰/۵ میلیون تن افزایش به ۳۴/۵ میلیون تن برسد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

رشد چشمگیر میزان صادرات کلزای استرالیا

میزان صادرات کلزای استرالیا در ماه آوریل به ۵۵۵ هزار تن رسید .