خانه > تحلیل دانه های روغنی

تحلیل دانه های روغنی

رشد نسبی صنایع روغنکشی آمریکا علی رغم شکسته نشدن میزان تولید سال قبل

صنایع روغنکشی دانه های روغنی آمریکا میزان روغنکشی های خود را اندکی فراتر از حد انتظار و به ۴/۳ میلیون تن رساندند (در ماه می) ولی نتوانسته فراتر از حد تولید سال گذشته بروند .

ادامه نوشته »