خانه > تحلیل روغن > کاهش میزان ذخایر روغن آفتابگردان در ایران بر خلاف افزایش جهانی در سال ۲۰۱۸

کاهش میزان ذخایر روغن آفتابگردان در ایران بر خلاف افزایش جهانی در سال ۲۰۱۸

با وجود تخمین ۲/۹ میلیون تنی میزان موجودیهای ذخایر روغن آفتابگردان در اوایل سال ۲۰۱۸ میزان موجودیهای این روغن ۰/۴ میلیون تن بیشتر از سال گذشته بود . این به معنای افزایش فصلی میزان موجودیها در کشورهای تولید کننده اصلی روغن آفتابگردان می باشد (روسیه ، اوکراین ، اتحادیه اروپا و ترکیه از ۱ میلیون تن در اوایل اکتبر به ۱/۵ میلیون تن تا پایان ماه دسامبر ) با همه این احوال میزان موجودیهای روغن آفتابگردان در باقی نقاط جهان فراوان خواهد بود و در حد فاصل میان اکتبر تا دسامبر میزان موجودیهای ذخایر روغن آفتابگردان ایران ، آرژانتین و عراق کاهش داشت ولی احتمالا میزان موجودیها در چین و جمهوری آفریقای جنوبی افزایش داشته است .

ما احتمال می دهیم که در حد فاصل میان ژانویه تا مارس ۲۰۱۸ میزان تولید جهانی روغن آفتابگردان ۲% افت پیدا کند (این اولین کاهش سال به سال در ۲ سال گشته می باشد) در این دوره احتمالا میزان مصرف جهانی ۱ تا ۲% نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت .

به احتمال زیاد جذابیت قیمت روغن آفتابگردان در باقیمانده این فصل از میان خواهد رفت .

این به دلیل دورنمای کاهش تولید و موجودیهای صادراتی روسیه و اوکراین می باشد که منابع اصلی تامین کننده جهانی روغن آفتابگردان می باشند . همچنین کاهش میزان موجودیهای چند کشور وارد کننده و مصرف کننده باعث تقویت قیمتها در ماههاس آینده خواهد شد .

ما تخمین می زنیم که از ماه مارس یا آوریل قیمتهای روغن آفتابگردان روند صعودی پیدا کند .

ما پیش بینی می کنیم که میزان تولید جهانی روغن آفتابگردان در حد فاصل میان آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۸ در حدود ۷% کاهش یابد و این در حالیست که میزان مصرف جهانی در حدود ۳% افزایش خواهد یافت .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افت نسبی قیمت های روغن پالم مالزی در روزهای اخیر

قیمت های روغن پالم مالزی در طی چهار روز کاری گذشته تا ۴٠رینگیت در ششم ...