خانه > تحلیل روغن > وضعیت روغنهای نباتی و کنجاله های روغنی در بازارهای جهانی

وضعیت روغنهای نباتی و کنجاله های روغنی در بازارهای جهانی

در طی ۳ هفته گذشته قیمتهای روغنهای نباتی نسبتا پایین تر از کنجاله های روغنی بود . این به دلیل کاهش موقت میزان تقاضای جهانی روغنهای نباتی رخ داد و بخشی از دلیل این رخداد نیز کاهش خریدهای جهانی روغن پالم ، روغن سویا و روغن آفتابگردان هندوستان می باشد و این فقط موقتی خواهد بود .

باید به این نکته اشاره کنیم که میزان موجودیهای ذخیره سازی شده سویا در سال گذشته هنوز هم در برزیل ، آرژانتین و آمریکا بسیار فراوان است .

خریدارهای هندی باید به زودی برای خریدهای حجیم به بازارهای جهانی روی بیاورند زیرا میزان موجودیهای ذخیره سازی داخلی آنها کاهش زیادی پیدا کرده است . نیازهای وارداتی روغنهای نباتی هندوستان از اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ در حدود ۱۵/۵ میلیون تن خواهد بود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

کاهش میزان موجودیهای انواع روغنها و چربیها در سال ۲۰۱۶/۱۷

در سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ میزان افزایش موجودیهای روغنها و چربیها بسیار کم بود .