خانه > تحلیل روغن > وضعیت تولید و قیمت روغن پالم در سطح جهان

وضعیت تولید و قیمت روغن پالم در سطح جهان

به نظر کارشناسی ما از آوریل به بعد به دلیل دورنمای مازاد تولید ، قیمتهای روغن پالم تا حدودی تحت فشار قرار خواهد گرفت .با همه این احوال به دلیل تداوم روند افزایش میزان تقاضا از طرف بخش غذایی و تولید بیودیزل احتمال کاهش قیمتهای روغن پالم محدود خواهد بود .

روغن پالم از کمبود موجودیهای روغن آفتابگردان و روغن سویا سود خواهد برد زیرا میزان تقاضای مصرف کنندگان به سمت روغن پالم متمایل خواهد شد . از این تاریخ به بعد میزان صادرات روغن سویای آرژانتین کمتر از حدی بود که انتظار می رفت . پیش بینی می شود که از ماه آوریل تا ژوئن قیمتهای روغن آفتابگردان به دلیل کاهش صادرات روسیه و اوکراین افزایش پیدا کند و لیکن از آوریل تا ژوئن قیمتهای کلزا تحت فشار قرار گیرد و احتمالا قیمتهای این محصول در روتردام پایین تر از قیمت روغن سویا و روغن آفتابگردان خرید و فروش خواهد شد .

قیمت روغنهای لوریک روبه کاهش است و در طرح ۲ ماه گذشته ما شاهد کاهش بسیار زیاد قیمتهای این محصول بوده ایم . انتظار می رود که در ماههای آینده قیمتها کاهش بیشتری پیدا کند و میزان تولید و موجودیهای صادراتی به شدت در حال افزایش است .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افت نسبی قیمت های روغن پالم مالزی در روزهای اخیر

قیمت های روغن پالم مالزی در طی چهار روز کاری گذشته تا ۴٠رینگیت در ششم ...