خانه > تحلیل روغن > نوسانات قیمت روغن های نباتی در بازارهای جهانی

نوسانات قیمت روغن های نباتی در بازارهای جهانی

قیمت اغلب روغنهای نباتی بهبود پیدا کرد قیمت‌های فروش اقساطی و نقدی روغن سویا از دوم ماه می و قیمتهای روغن پالم از چهارم می بهبود پیدا کرد . قیمتهای روغن سویا پایین‌تر از حد معقول رسیده بود و سهم روغن از اول ماه می در قراردادهای ماه جولای به ۲۷.۳٪ رسید دیروز این نسبت به ۲۸.۸٪ رسید که از نظر چشم انداز تاریخی هنوز هم پایین می باشد .

در حالی که قیمت های کنجاله سویا افت زیادی پیدا کرده بود و قیمتهای روغن سویا در حد متوسطی بهبود پیدا کرده بود میزان روغنکشی های سویا در حد بالایی قرار دارد . میزان موجودی های ذخیره کنجاله سویا هنوز هم نسبتا کمتر از میزان موجودی های سویا می باشد .

قیمتهای روغن پالم بهبود پیدا کرد دلیل این افزایش قیمت بالا رفتن قیمت نفت خام و همچنین آثار موجود در راستای بالا رفتن میزان تقاضا در بخش بازار غذایی و بیوفیول می‌باشد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افت نسبی قیمت های روغن پالم مالزی در روزهای اخیر

قیمت های روغن پالم مالزی در طی چهار روز کاری گذشته تا ۴٠رینگیت در ششم ...