خانه > تحلیل روغن > ضعف موقتی قیمت روغن سویا در اواخر ماه دسامبر
soy-bean-oil-jpg-838x0_q67_crop-smart

ضعف موقتی قیمت روغن سویا در اواخر ماه دسامبر

ضعف قیمت روغن سویا در اواخر ماه دسامبر موقتی بود و قیمتها در این هفته ۲% افزایش پیدا کرد .

این مغایر با کاهش قیمتهای کنجاله سویا می باشد و تا زمانیکه قیمت روغن پالم با ثبات باشد قیمتهای روغن سویا تحت پشتیبانی قرار خواهد داشت .

در این راستا کنجاله سویا جزء ضعیف ترین عضو خانواده سویا خواهد بود و تا زمانیکه حد و حدود میزان روغنکشی ها به واسطه نیاز افزایش تولید دانه های روغنی برای جبران کمبود موجودی روغن پالم صورت گیرد این وضعیت ادامه خواهد داشت .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

روغن 40

افزایش نسبی میزان مصرف روغن های نباتی در کره جنوبی

میزان واردات روغن نباتی کره جنوبی در حد فاصل میان ماه ژانویه تا دسامبر سال ...

اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن