خانه > تحلیل روغن > ضعف موقتی قیمت روغن سویا در اواخر ماه دسامبر

ضعف موقتی قیمت روغن سویا در اواخر ماه دسامبر

ضعف قیمت روغن سویا در اواخر ماه دسامبر موقتی بود و قیمتها در این هفته ۲% افزایش پیدا کرد .

این مغایر با کاهش قیمتهای کنجاله سویا می باشد و تا زمانیکه قیمت روغن پالم با ثبات باشد قیمتهای روغن سویا تحت پشتیبانی قرار خواهد داشت .

در این راستا کنجاله سویا جزء ضعیف ترین عضو خانواده سویا خواهد بود و تا زمانیکه حد و حدود میزان روغنکشی ها به واسطه نیاز افزایش تولید دانه های روغنی برای جبران کمبود موجودی روغن پالم صورت گیرد این وضعیت ادامه خواهد داشت .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

روند قیمت روغن پالم طی روزهای اخیر در بازار هی جهانی

قیمتهای روغن پالم در طی روزهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است .