خانه > تحلیل روغن > رکوردی جدید در میزان صادرات روغن آفتابگردان روسیه در دسامبر ۲۰۱۷

رکوردی جدید در میزان صادرات روغن آفتابگردان روسیه در دسامبر ۲۰۱۷

بنا به آمارهای تایید شده میزان صادرات روغن آفتابگردان روسیه در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ به رکورد ۲۶۸ هزار تن رسید .بنابراین برای دهمین ماه پی در پی میزان صادرات ماه به ماه روغن آفتابگردان روند صعودی داشته است و این در حالیست که میزان صادرات روغن آفتابگردان روسیه به ایران و ترکیه کاهش داشته است .

میزان صادرات به مصر افزایش و صادرات به چین به رکورد ۳۲ هزار تن رسید .

باید به این نکته اشاره کنیم که صادرات کنجاله آفتابگردان روسیه نسبتا کم بوده و در ماه دسامبر برای چهارمین ماه پی در پی به ثبت رساند و این در حالیست که میزان صادرات کنجاله آفتابگردان اوکراین بسیار فراوان بوده است و همچنین میزان صادرات دانه های آفتابگردان روسیه در آخرین ماه سال ۲۰۱۷ پایین تر از سال قبل بود و این در حالیست که میزان صادرات سویا و کلزای روسیه بازهم بیشتر از سال قبل بود و دلیل آن فراوانی میزان تولید روسیه می باشد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افت نسبی قیمت های روغن پالم مالزی در روزهای اخیر

قیمت های روغن پالم مالزی در طی چهار روز کاری گذشته تا ۴٠رینگیت در ششم ...