خانه > تحلیل روغن > تغییرات قیمت روغن پالم مالزی در بازار های جهانی

تغییرات قیمت روغن پالم مالزی در بازار های جهانی

میزان آمارهای بخش خصوصی تولید روغن پالم مالزی برای ماه نوامبر باعث شد که اخیرا قیمت های روغن پالم تحت فشار قرار گیرد . ما در آخرین آمارهای خود میزان تولید جهانی و موجودی ذخایر اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۷ را افزایش داده ایم .

در ۳ هفته منتهی به ۷ دسامبر قیمت های روغن پالم اولئین برای تحویل در نزدیک مدت ۴۰ دلار تنزل پیدا کرد ، قیمتهای روغن پالم خام فوب اندونزی نیز ۴۶ دلار کاهش پیدا کرد .

ما پیش بینی می کنیم که از ژانویه تا مارس ۲۰۱۷ کسری میزان تولید جهانی روغن پالم در حدود ۱/۳ میلیون تن باشد و لیکن در حالیکه ما در میان مدت انتظار بهبود قیمتهای روغن پالم را داریم .

قیمت های روغنهای لوریک باید کاهش پیدا کند زیرا انتظار می رود که میزان تولید و ذخیره های صادراتی روغن نارگیل و روغن پالم کرنل افزایش محسوسی داشته باشد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

افت نسبی قیمت های روغن پالم مالزی در روزهای اخیر

قیمت های روغن پالم مالزی در طی چهار روز کاری گذشته تا ۴٠رینگیت در ششم ...