This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

خانه > تحلیل روغن > افزایش میزان صادرات آفتابگردان در ماه دسامبر

افزایش میزان صادرات آفتابگردان در ماه دسامبر

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ میزان صادرات جهانی افزایش بیشتری پیدا کرد و اوکراین در این میان پیشتاز صادراتی بود . در ماه دسامبر میزان صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به رکورد ۵۵۷ هزار تن رسید و به این ترتیب جمع کل میزان صادرات روغن آفتابگردان در حد فاصل میان ماه سپتامبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ به ۱/۸ میلیون تن رسید . میزان صادرات کنجاله آفتابگردان اوکراین به ۱/۵۱ میلیون تن و دانه های آفتابگردان نیز ۰/۱۶ میلیون تن بود . اخیرا میزان صادرات سویا و کلزای اوکراین بیشتر از حدی بوده که انتظار می رفت .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

کاهش میزان موجودیهای انواع روغنها و چربیها در سال ۲۰۱۶/۱۷

در سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ میزان افزایش موجودیهای روغنها و چربیها بسیار کم بود .