خانه > تحلیل روغن > افزایش میزان صادرات آفتابگردان در ماه دسامبر
روغن آفتابگردا ن 1

افزایش میزان صادرات آفتابگردان در ماه دسامبر

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ میزان صادرات جهانی افزایش بیشتری پیدا کرد و اوکراین در این میان پیشتاز صادراتی بود . در ماه دسامبر میزان صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به رکورد ۵۵۷ هزار تن رسید و به این ترتیب جمع کل میزان صادرات روغن آفتابگردان در حد فاصل میان ماه سپتامبر تا دسامبر سال ۲۰۱۶ به ۱/۸ میلیون تن رسید . میزان صادرات کنجاله آفتابگردان اوکراین به ۱/۵۱ میلیون تن و دانه های آفتابگردان نیز ۰/۱۶ میلیون تن بود . اخیرا میزان صادرات سویا و کلزای اوکراین بیشتر از حدی بوده که انتظار می رفت .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

روغن 40

افزایش نسبی میزان مصرف روغن های نباتی در کره جنوبی

میزان واردات روغن نباتی کره جنوبی در حد فاصل میان ماه ژانویه تا دسامبر سال ...

اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن