خانه > تحلیل روغن > افزایش میزان تقاضای روغن آفتابگردان ایران

افزایش میزان تقاضای روغن آفتابگردان ایران

میزان تقاضای ایران برای روغنهای نباتی دیگر و بخصوص روغن پالم بسیار محدود شده است .

افزایش معمول فصلی تولید آفتابگردان در کشورهای جنوب شرقی آسیا و قیمتهای نسبتا جذاب روغن آفتابگردان احتمالا باعث خواهد شد که از حد فاصل میان اکتبر تا فوریه سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ میزان واردات روغن آفتابگردان ایران برابر با میزان رکورد شکن واردات روغن آفتابگردان سال گذشته ایران باشد .

این باعث خواهد شد که جمع کل میزان واردات روغن آفتابگردان ایران از ماه مارس تا فوریه سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ به ۰/۵۵ میلیون تن برسد . این بالاترین میزان واردات روغن آفتابگردان ایران در تاریخ خواهد بود و برای اولین بار در تاریخ میزان واردات روغن آفتابگردان ایران فراتر از روغن پالم خواهد رفت .

تغییر میزان تقاضای مصرف کننده های ایران از روغن پالم به روغن آفتابگردان فقط به دلیل فراوانی میزان موجودیهای جهانی آفتابگردان و قیمتهای جذاب نیست بلکه یکی از دلایل آن رخداد تعرفه ۲۰ درصدی مالیات وارداتی روغن آفتابگردان نسبت به تعرفه ۴۰ درصدی روغن پالم و دلیل دیگر آن تبلیغات منفی رسانه ها در راستای روغن پالم در ایران می باشد .

در صورتی که پیش بینی های ما صحیح باشد این اولین بار در تاریخ خواهد بود که میزان مصرف روغن آفتابگردان ایران فراتر از مصرف روغن پالم خواهد رفت ، در حال حاضر روغن سویا محبوب ترین روغن مصرفی در ایران است و به ترتیب روغن آفتابگردان دومین رتبه محبوب ترین روغن نباتی را در ایران کسب خواهد کرد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

ثبات نسبی روغنهای نباتی نسبت به کنجاله در بازارهای جهانی

در طی چند روز اخیر قیمتهای اغلب روغنهای نباتی با ثبات تر از کنجاله های ...