خانه > تحلیل روغن > افت و خیز قیمت کلزا در اتحادیه اروپا/رقابت قیمتی روغن کلزا در برابر سویا و آفتابگردان

افت و خیز قیمت کلزا در اتحادیه اروپا/رقابت قیمتی روغن کلزا در برابر سویا و آفتابگردان

قیمتهای کلزا از ماه نوامبر در اتحادیه اروپا کاهش زیادی پیدا کرده و به همین دلیل کشاورزان به سختی حاضر به فروش محصولات خود می باشند . بنا به اطلاعاتی که به دست ما رسیده در بسیاری از کشورهای عمده تولید کننده در اتحادیه اروپا هنوز ۱/۳ از محصولات به بازار عرضه نشده است .

در حد فاصل میان ماه ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۸ صنایع روغنکشی اروپا حجم زیادی از کلزا استرالیا را وارد خواهند کرد تا در کارخانه های نواحی ساحلی آن را روغنکشی کنند . بنا به آخرین آمارهای خصوصی میزان تولید کلزای استرالیا فراتر از حد انتظار رفت و به ۳/۷ تا ۴ میلیون تن رسید .

با این حال این مقدار کمتر از رکورد صادراتی ۳/۴۶ هزار تنی در حد فاصل میان ماه اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۶/۱۷ می باشد . با در نظر گرفتن این که میزان واردات کلزای اتحادیه اروپا احتمالا از جولای تا ژوئن سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ فراتر از تخمین ۹/۳ میلیون تنی ما خواهد رفت .

فروش و مصرف کلزا و روغن کلزا یکی از متغیرهایی خواهد بود که باید به آن توجه داشت مگر اینکه میزان روغنکشی های اروپا در طی ماههای آینده افزایش چشمگیری پیدا کند . میزان موجودیهای ذخیره کلزای اتحادیه اروپا در پایان ماه ژوئن به ۲ میلیون تن خواهد رسید . فراوانی میزان موجودیها و مشکل عدم میزان تقاضای مصرف به این نکته اشاره می کند که قیمتهای روغن کلزا تا زمان نا مشخصی باید تحت فشار قرار گیرد تا برای میزان تقاضا در بخش انرژی و غذایی جذابیت ایجاد کند .

قیمتهای روغن کلزا در ماههای آینده احتمالا تحت فشار قرار خواهد داشت و نه تنها تفاوت قیمت آن با روغن سویا و روغن آفتابگردان کمتر خواهد شد بلکه این امکان وجود دارد که قیمتهای روغن کلزا به پایین تر از روغن سویا و آفتابگردان تنزل پیدا کند (در ماههای آینده) .

میزان صادرات کلزای کانادا به همانگونه ای که انتظار میرفت در ماه دسامبر افزایش پیدا کرد و به ۱/۱ میلیون تن رسید این فراتر از حدی بود که انتظار می رفت . بنا به آمار اولیه صنایع در حد فاصل میان اگوست تا دسامبر ۲۰۱۷ جمع کل میزان صادرات کلزای کانادا به رکورد ۴/۷۵ میلیون تن رسید (در قیاس با ۴/۲۶ میلیون تن و یا به عبارت دیگر ۵۴% و مکزیک ۲۴% و ژاپن ۱۵%) .

میزان صادرات کلزای کانادا به اتحادیه اروپا در حد فاصل میان ماه اگوست تا دسامبر ۲۰۱۷ گرچه پایین تر از رکورد صادرات سال قبل بود ولیکن با این حال به ۰/۲۹ میلیون تن رسید .

همچنین ببینید

افت نسبی قیمت های روغن پالم مالزی در روزهای اخیر

قیمت های روغن پالم مالزی در طی چهار روز کاری گذشته تا ۴٠رینگیت در ششم ...