خانه > تحلیل روغن

تحلیل روغن

افت و خیز در قیمت های روغن پالم در بازارهای جهانی

در حال حاضر قیتهای روغن پالم بسیار پایین می باشد و امروز قیمت روغن پالم اولئین فوب مالزی ۶۲۵ دلار و روغن پالم خام فوب اندونزی ۶۳۰ دلار اعلام شد و این به ترتیب ۲۷ دلار و ۲۵ دلار پایین تر از قیمتهای هفته گذشته و ۶۵ و ۶۰ دلار ...

ادامه نوشته »

وضعیت فروش روغن پالم در بازارهای جهانی

امروز قیمتهای فروش روغن پالم در قراردادهای ماه دسامبر ثبات پیدا کرد و در بازار بورس مالزی با ۴ رینگیت افزایش به قیمت ۲۶۹۷ رینگیت معامله شد و این در حالیست که در ۲ هفته اول ماه نوامبر قیمتهای روغن پالم ۱۲۲ رینگیت کاهش داشت .

ادامه نوشته »