خانه > تحلیل دانه های روغنی > رشد روغنکشی از سویا در سطح جهان در سال ۲۰۱۵/۱۶

رشد روغنکشی از سویا در سطح جهان در سال ۲۰۱۵/۱۶

در سال زراعی ۱۶/۲۰۱۵ وابستگی جهانی به سویا روبه افزایش خواهد بود.

ذخایر دانه های روغنی دیگر جهان کافی نمی باشد و مقدار روغنکشی کل دانه های روغنی به غیر از سویا تا ۵ میلیون تن در اکتبر و سپتامبر ۲۰۱۵/۱۶ نسبت به سال قبل از آن کاهش خواهد داشت. بالاترین رقم کاهش در  پنبه و کلزا خواهد بود.

ما انتظار داریم روغنکشی از سویا در سطح جهانی با ۱۵ میلیون تن افزایش در سال زراعی ۲۰۱۵/۱۶ به جمع کل ۲۷۲.۵ میلیون تن برسد. بیشترین افزایش در نیمه دوم فصل خواهد بود.

فاکتور بسیار مهمی که باید با دقت به آن توجه کرد پیامدهای تولید روغن پالم در طی فصل جدید است.که دست اندر کاران بازار باید آن را تحت نظر داشته باشند. یکی از موارد مهمی که باید در نظر گرفت وضعیت آب و هوایی بسیار خشک در مناطق مهم تولید روغن پالم یعنی منطقه ساباح در مالزی و کالیمانتان و سوماترا در اندونزی می باشد.

در سال زراعی  ۲۰۱۵/۱۶ روغنکشی جهانی کل ۷ دانه های روغنی با یک رشد ناچیز ۲.۴% سالانه روبرو خواهد بود و این در صورتی است که تخمین کلی ۴۳۱.۸ میلیون تنی ما صحیح تخمین زده شده باشد.

این احتمال وجود دارد که تولید دانه های روغنی فقط ۱.۵% افزایش یابد و سهم افزایش تولید جهانی کلزا از افزایش تولید ۷ دانه ی روغنی ۳.۱% تخمین زده می شود.

در طی دوره فصلی ۱۶/۲۰۱۵ ما انتظار داریم که سهم روغن افزایش پیدا کند و به عبارت دیگر در اختیار داشتن و افزایش ذخیره های دانه روغنی کلزا فقط در صورت پایین آمدن قیمت ها مقدور خواهد بود.در نتیجه قیمت های روغن گیاهی افزایش خواهد یافت، به گونه ای سهم بیشتری از ارزش روغنکشی تضمین می شود.

منبع : oilworld.biz

همچنین ببینید

وضعیت تولید جهانی آفتابگردان در سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹

به احتمال زیاد میزان تولید جهانی آفتابگردان در سال زراعی ۲۰۱۸/۱۹ به رکورد جدید ۵۰.۶ ...