خانه > تحلیل کنجاله > بازار جهانی کنجاله تحت تاثیر کاهش صادرات آرژانتین

بازار جهانی کنجاله تحت تاثیر کاهش صادرات آرژانتین

در سال تقویمی ۲۰۱۷ آرژانتین ۳۰/۶ میلیون تن صادرات کنجاله سویا داشت .

آرژانتین همچنین ۴۸% از صادرات جهانی کنجاله سویا و ۳۵% از صادرات ۸ گونه کنجاله های روغنی را تامین کرد بنابراین جایگزینی کسری و کاهش صادرات کنجاله سویا دشوار خواهد بود و این موضوع از ۴ تا ۱۰ هفته اخیر قابل مشاهده بود .

برای آرژانتین ما در تجدید نظرهای خود میزان روغنکشی و صادرات تخمینی این کشور را کاهش داده ایم و اکنون ما پیش بینی می کنیم که میزان واردات سویای آرژانتین (از پاراگوئه) به ۲/۲ میلیون تن و یا بیشتر افزایش پیدا کند (در حد فاصل میان اکتبر تا سپتامبر سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ از ۱/۷ میلیون تن سال گذشته) .

در بازار جهانی بزرگترین تاثیر از احتمال کاهش موجودیهای آرژانتین در کنجاله سویا مشاهده خواهد شد و در طی ۵ سال اخیر آرژانتین تولید کننده ۱۷% از  سویا و محصولات آن در جهان بوده است . این کشور در سال ۲۰۱۷ فقط ۵% از صادرات جهانی سویا را تامین کرد و لیکن در بازار معاملات جهانی ۸ گونه اصلی کنجاله های روغنی آرژانتین نقش بزرگترین بازیگر را ایفا می کند .

آرژانتین همچنین بزرگترین صادر کننده جهانی روغن سویا می باشد (سهم بازار ۴۵%) ولی بر خلاف کنجاله ها آرژانتین جایگزین های بسیار زیادی در میان روغنهای نباتی دیگر دارد که میتوان خسارات وارده بر صادرات روغن سویا را جبران کند .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

جلسه مدیران بورس کالا با صاحبان کارخانجات روغنکشی

معاون نظارت و عملیات و مدیران بورس کالا در یک اقدام قابل تحسین در انجمن ...