خانه > تحلیل کنجاله > افزایش میزان صادرات کنجاله سویای آرژانتین به ایران
renderfile

افزایش میزان صادرات کنجاله سویای آرژانتین به ایران

میزان صادرات کنجاله سویای ۵ کشور اصلی صادر کننده در ماه نوامبر بهبود پیدا کرد و به ۴/۷۵ میلیون تن رسید . این در حالیست که میزان صادرات ماه گذشته این کشورها ۴/۳۲ میلیون تن و در سال گذشته ۴/۳۱ میلیون تن بود . این در حالیست که میزان صادرات کنجاله سویای آمریکا و برزیل نسبتا پایین بود . آرژانتین میزان صادرات کنجاله های سویای خود را با افزایش به ۲/۷ تا ۲/۹ میلیون تن رساند . میزان افزایش سالیانه صادرات آرژانتین به کشورهای ایران ، اتحادیه اروپا ، کره جنوبی ، ویتنام و چند کشور دیگر قابل ملاحظه بود .

میزان صادرات روغن سویا به هندوستان کاهش چشمگیری پیدا کرد . به همین دلیل میزان موجودیهای ذخیره روغن سویای هندوستان در ۲ تا ۳ هفته اول ماه دسامبر کاهش پیدا خواهد کرد .

در مقایسه با میزان کاهش یافته صادرات روغن سویا و کنجاله که در ماه سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۶ رخ داد در ماه نوامبر میزان صادرات تا این تاریخ از فصل هنوز هم کمتر از میزان صادر شده سال گذشته است . در ماه نوامبر میزان صادرات روغن سویای آمریکا ، آرژانتین ، برزیل و پاراگوئه به ۰/۷۶ میلیون تن رسید . این بالاتر از ۰/۶۱ میلیون تن صادرات در ماه و لیکن پایین تر از میزان صادرات سال گذشته است (صادرات سال ۲۰۱۵ در حدود ۰/۸۲ میلیون تن بود) میزان بالای نیازهای داخلی روغن سویا به عنوان خوراک تولید بیودیزل در آرژانتین ، آمریکا و برزیل باعث کاهش میزان موجودیهای ذخیره روغن سویای صادراتی گردید .

منبع : Oilwold.biz

همچنین ببینید

20160716143817cb-finisher

پیش بینی اویل ورد از امکان کاهش قیمت کنجاله سویا در بازارهای جهانی

به نظر ما احتمال کاهش بیشتر قیمت کنجاله سویا زیاد است مگر اینکه دورنمای وضعیت ...

اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن