خانه > اخبار > ویژه

ویژه

انتخاب ترکیب هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران با حضور کلیه مدیران و نمایندگان کارخانجات روغنکشی در تاریخ ۹۶/۰۵/۱۸ راس ساعت ۱۰ به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره ، بازرس  و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی در محل انجمن برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ادامه نوشته »

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران

بدینوسیله از کلیه شرکتهای روغنکشی عضو انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی انجمن که در روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ راس ساعت ۱۰ در محل اصلی انجمن به آدرس : تهران – قائم مقام فراهانی – ضلع جنوب ...

ادامه نوشته »