خانه > اخبار > پیش بینی اویل ورد از میزان واردات روغن سویا و روغن آفتابگردان ایران در حد فاصل اکتبر و سپتامبر فصل ۲۰۱۶/۱۷
روغن 37

پیش بینی اویل ورد از میزان واردات روغن سویا و روغن آفتابگردان ایران در حد فاصل اکتبر و سپتامبر فصل ۲۰۱۶/۱۷

انتظار می رود که ایران در فصل ۲۰۱۶/۱۷ برای تامین نیازهای روغن نباتی جمعیت روبه رشد خود ، میزان خریدارها و واردات روغن های نباتی خود را افزایش قابل ملاحظه ای بدهد . ما پیش بینی می کنیم که در ۱۲ ماه منتهی به سال ۲۰۱۷ میزان واردات روغن نباتی ایران ۳۰ هزار تن افزایش پیدا کند . واردات روغن پالم در فصل جدید احتمالا فقط برای جلب رضایت تقاضای بخشی از خریدارها صورت خواهد گرفت که جبهه غیر قابل انعطافی در خصوص قیمتها دارند .

تا آنجاییکه ما اطلاع داریم میزان نیازهای مصرفی ماهانه روغن پالم ایران در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن می باشد و این که میزان مالیات گمرکی برای روغن پالم ۴۰% و برای روغن سویا و روغن آفتابگردان نرخ مالیاتی ۲۰% تعیین شده است . انتظار می رود که میزان واردات روغن سویا و روغن آفتابگردان ایران در حد فاصل میان ماه اکتبر و ماه سپتامبر فصل ۲۰۱۶/۱۷ جمعا ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن افزایش پیدا کند .

به نظر ما مصرف کننده های ایرانی (خریداران عمده ایرانی) در نیمه اول خرید روغن آفتابگردان را به روغنهای دیگر ترجیح خواهند داد زیرا قیمتهای روغن آفتابگردان در فصل ۲۰۱۶/۱۷ بسیار جذاب تر از قیمتهای فصل ۲۰۱۵/۱۶ خواهد بود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

20160716143817cb-finisher

پیش بینی اویل ورد از امکان کاهش قیمت کنجاله سویا در بازارهای جهانی

به نظر ما احتمال کاهش بیشتر قیمت کنجاله سویا زیاد است مگر اینکه دورنمای وضعیت ...

اکبر سبقتی انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران دبیر انجمن