خانه > عضویت در انجمن > وظایف انجمن

وظایف انجمن

 • کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
 • جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها.
 • برنامه ریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت‌ها.
 • کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
 • قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به انجمن‌های صنفی محول می‌کنند و آمادگی برای ارائه مشورت‌های لازم به آن‌ها.
 • ایجاد ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با وظایف انجمن‌های صنفی یا کانون‌های مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیت‌های صنفی و قوانین و مقررات کشور.
 • شرکت در مذاکرات حرفه‌ای با سایر سازمان‌های کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان‌های دسته جمع با سازمان‌های کارگری.
 • دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک‌های مالی داوطلبانه اعضا.
 • همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکت‌های تعاونی مربوط به فعالیت انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
 • حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان‌های دولتی و ملی.
 • کوشش در تشکیل باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی، به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن.
 • خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام انجمن صنفی و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
 • پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل کانون مربوط یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی استان و کانون عالی انجمن‌های صنفی پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
 • همکاری با سایر تشکل‌های صنفی مربوط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن‌های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
 • انجام هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های زیربط جهت ایجاد رقابت سالم برای بهبود کیفیت.
 • اعلام نظرات مشورتی در مورد طرح قوانین و آئین نامه‌ها و استانداردها و فرآیندها و هر نوع مقررات لازم دیگر و پیشنهاد آن به مراجع قانونی.
 • گرد آوری آمار و اطلاعات لازم درباره آخرین پیشرفت‌ها و تکنیک‌های جدید علمی و فنی در زمینه صنعت و اعلام آن به اعضاء و در صورت نیاز انتشار آن برای آگاهی عموم.
 • تشکیل کلاس‌های تخصصی و آموزشی فنی به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش اعضاء و کارکنان واحدهای عضو در بکارگیری روش‌های نوین پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط.
 • کمک به راه اندازی و حمایت از فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه ( R&D )  و ایجاد ارتباط و همکاری با واحدها و تشکل‌های تحقیقاتی خارجی هم صنف.
 • کمک به ایجاد و حمایت از فعالیت واحدها و تشکل‌های تضمین و کنترل کیفیت در واحدهای عضو انجمن.
 • برنامه ریزی و هدایت متمرکز، تسهیل و تسریع امور مربوط به شرکت فعال و اثر بخش اعضاء انجمن در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد نمایشگاه‌های ثابت در مکان‌های مناسب در خصوص دست آورد های اعضاء انجمن.
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت تاسیس، راه اندازی و توسعه واحدهای ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی و مشاوره (تخصصی و فوق تخصصی) در زمینه‌های طراحی، مدل سازی، آنالیز، نمونه سازی سریع و بی واسطه و سایر دست آوردهای جدید تکنولوژیکی به اعضاء انجمن جهت پیشگیری از خرید و وارد نمودن ماشین آلات و ادوات گران قیمت به صورت مکرر.
 • انتشار کتب، نشریات مختلف و ایجاد وب سایت و وبلاگ اختصاصی در ارتباط با حوزه فعالیت انجمن، پس از اخذ مجوزهای لازم در موارد مورد نیاز از دستگاه‌های ذیربط.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف و ارایه مدرک در ارتباط با حوزه فعالیت انجمن پس از اخذ مجوز در موارد مورد نیاز از دستگاه‌های ذیربط.