خانه > اعضای انجمن > سویا بین گلستان

سویا بین گلستان

درباره شرکتمدیران شرکتاطلاعات تماسگالری تصاویر

مقدمه
شرکت کشت وصنعت سویا بین گلستان به عنوان یک واحد صنعتی در شرق استان گلستان به تولید محصولاتی چون انواع روغن خام گیاهی , کنجاله کلزا وکنجاله سویا ، کنجاله آفتابگردان و بلغور سویا می پردازد. با توجه به میزان واردات بالای روغن نباتی در کشور و کیفیت مناسب روغن حاصل از دانه های روغنی چون کلزا و سویا رشد و توسعه کارخانه هایی از این دست در کنار افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی مذکور, می تواند گامی در جهت اقتصادی کشور و کاهش واردات محصولات فوق باشد.

معرفی شرکت:
شرکت کشت و صنعت سویا بین گلستان در سال ۱۳۷۹ تاسیس ودر آبان ماه سال ۱۳۸۲ با مشارکت بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسیده است.

موقعیت جغرافیایی:
کارخانه در شرق شهرستان گرگان ودر کیلومتر ۵ جاده توسکستان واقع گردیده است.

 

سروش رفاهی

 

مدیرعامل: سروش رفاهی

 

کشت و صنعت سویابین گلستان

آدرس : گرگان . کیلومتر ۷ جاده گنبد ، کیلومتر ۵ جاده توسکاستان

تلفن : ۱۵ -۳۲۶۰۰۲۱۰ -۰۱۷

فاکس : ۳۲۶۰۰۲۱۶ -۰۱۷

کدپستی : ۸۴۹۱۹-۴۹۳۵۱

صندوق پستی : ۹۷۴- ۴۹۱۷۵

وبسایت : WWW.SOYBEAN.IR

ایمیل : info@soybean.ir