خانه > تحلیل کنجاله > کاهش میزان تولید و روغنکشی کلزا در آفریقای جنوبی

کاهش میزان تولید و روغنکشی کلزا در آفریقای جنوبی

میزان تولید کلزا نیز به دلیل عدم بارشهای کافی باران با کاهش به ۹۷ هزار تن رسیده است . میزان باردهی کلزا به ۱/۱۵ تن در هر هکتار رسیده که پایین ترین میزان باردهی در طی چند سال اخیر است .

روغنکشی کلزا در ماههای اخیر با ثبات و در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن به ثبت رسیده است . ۲۰ هزار تن کلزا از بلغارستان به آفریقای جنوبی وارد شده است . با در نظر گرفتن میزان کم تولید زمستانی آفریقا میزان روغنکشی ها در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ کاهش خواهد یافت مگر اینکه میزان واردات کلزای این کشور بازهم افزایش یابد .

 میزان روغنکشی های آفتابگردان آفریقا نسبت به سال گذشته با افزایش در ماه اکتبر به ۹۵ هزار تن رسید (طبق روال فصلی) . جمع کل روغکشی های آفتابگردان آفریقا از ژانویه تا اکتبر با ۳۱% افزایش به ۰/۶۹ میلیون تن رسید .

میزان روغنکشی های سویای آفریقا پیرو روال فصلی در ماه اکتبر پایین تر از حد پتانسیل بود و به ۶۳ هزار تن رسید و این در حالیست که میزان موجودیهای ذخیره سازی شده سویای این کشور در پایان ماه اکتبر فراوان و ۰/۷ میلیون تن به ثبت رسیده و این ۲ برابر میزان موجودیهای سال قبل است .

میزان روغنکشی های سویای آفریقا پیرو روال فصلی در ماه اکتبر پایین تر از حد پتانسیل بود و به ۶۳ هزار تن رسید و این در حالیست که میزان موجودیهای ذخیره سازی شده سویای این کشور در پایان ماه اکتبر فراوان و ۰/۷ میلیون تن به ثبت رسیده و این ۲ برابر میزان موجودیهای سال قبل است .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

تداوم در افزایش قیمتهای جهانی کنجاله سویا در هفته اخیر

افزایش قیمتهای کنجاله سویا در طی هفته ای که گذشت تداوم داشت .