خانه > تحلیل کنجاله > پیش بینی بالاترین میزان تولید جهانی کنجاله سویا

پیش بینی بالاترین میزان تولید جهانی کنجاله سویا

بازار کنجاله سویا بواسطه میزان فراوان موجودیها و رقابت شدید از طرف موارد جایگزین خوراک دام به چالش کشیده شده است .انتظار می رود که میزان تولید جهانی کنجاله سویا در فصل ۲۰۱۶/۱۷ به بالاترین حد در تاریخ برسد . مضاف بر این میزان تولید ۱۱ گونه کنجاله های روغنی و غلات خوراک دام نیز افزایش بسیار چشمگیری را تجربه خواهد کرد .

ما پیش بینی می کنیم که میزان مصرف کنجاله های روغنی در این فصل نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد . جمع کل میزان مصرف ۱۲ گونه کنجاله های روغنی در حد فاصل میان ماه اکتبر تا دسامبر فقط ۱/۸ میلیون تن افزایش خواهد داشت (نسبت به سال) و این در حالیست که به نظر ما میزان مصرف در یک سال کامل در حدود ۱۲/۷ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد .

به نظر ما در این فصل میزان رشد مصرف کنجاله های روغنی در آسیا افزایش بسیار چشمگیری خواهد داشت . به نظر ما میزان تقاضای کنجاله های روغنی در آمریکای شمالی و جنوبی ، آفریقا ، خاور میانه و روسیه نیز افزایش پیدا می کند . بنا به آمارهای میزان تقاضا ما تخمین می زنیم که در نیمه دوم فصل ۲۰۱۶/۱۷ رقابت پذیری قیمت کنجاله سویا بهبود پیدا کند .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

دورنمای فراوانی میزان موجودیهای کنجاله سویا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸

دورنمای فراوانی میزان موجودیهای کنجاله سویا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ در قیمتها تاثیرگذار خواهد بود ...