خانه > تحلیل کنجاله > فرانسه در پی کنجاله سویای اصلاح ژنتیکی نشده هند

فرانسه در پی کنجاله سویای اصلاح ژنتیکی نشده هند

در اواسط ماه دسامبر ما اعلام کردیم که میزان صادرات کنجاله سویای هندوستان به دلیل رقابت پذیر بودن قیمتها افزایش پیدا کرده باشد . این شامل ۰/۵ میلیون تن صادرات در حد فاصل میان ماه دسامبر تا مارس می گردد . در ماه دسامبر میزان صادرات کنجاله سویای هندوستان به ۱۶۷ هزار تن رسید این بالاترین میزان صادرات کنجاله سویای هندوستان در ۲ سال گذشته و ۳ برابر میزان صادرات ماه نوامبر بشمار می آید . میزان تقاضای خارجی برای کنجاله سویای هندوستان بهبود زیادی پیدا کرده است و لیکن این بهبود نسبت به میزان کم اخیر می باشد .

باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان صادرات کنجاله سویای هندوستان ، ۳ سال قبل در حدود ۵۰۰ هزار تن بود (در ماه دسامبر) . مقصد اصلی صادرات کنجاله سویای هندوستان در ماه دسامبر فرانسه بود که ۱۰۴ هزار تن کنجاله سویای هندوستان را در حد فاصل میان ماه نوامبر تا دسامبر وارد نمود .

دلیل خریدهای فرانسه از هندوستان ، رقابت پذیری قیمتها و اصلاح ژنتیکی نبودن محصولات می­ باشد که این خاصیت در اروپا مهم است و برای آن هزینه بیشتری می­ نمایند .

در ماه دسامبر هندوستان ۲۲ هزار تن کنجاله سویا به میانمار و ۴۰ هزار تن به ژاپن صادر نمود . در حد فاصل میان ماه ژانویه تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ ژاپن فقط ۲% از کنجاله سویای هندوستان را وارد کرد این در حالیست که ۳ سال قبل ژاپن ۳۱% از کنجاله های سویای هند را وارد کرده بود .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

دورنمای فراوانی میزان موجودیهای کنجاله سویا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸

دورنمای فراوانی میزان موجودیهای کنجاله سویا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ در قیمتها تاثیرگذار خواهد بود ...