خانه > تحلیل کنجاله > رقابت هندوستان و آمریکای جنوبی در صادرات کنجاله سویا در بازارهای جهانی

رقابت هندوستان و آمریکای جنوبی در صادرات کنجاله سویا در بازارهای جهانی

بازار سویای هندوستان در طی هفته های اخیر دچار تغییر و تحولات مهمی گردیده است . کنجاله سویای هندوستان قدرت رقابت پذیری خود را در بازار جهانی باز پس گرفت . بنا به گزارشات موجود هندوستان در حدود ۰/۵ میلیون تن از کنجاله سویای خود را برای ارسال در حد فاصل میان ماه دسامبر تا ماه مارس فصل ۲۰۱۶/۱۷ بفروش رسانده است . از ماه نوامبر قیمتهای صادراتی کنجاله سویا در Kanolla در حدود ۳۷۰ دلار بود و تفاوت قیمت کنجاله سویای هندوستان در مقابل کنجاله سویای آرژانتین در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار و میانگین تفاوت قیمت کنجاله سویای هندوستان با کنجاله سویای آمریکا در ماه سپتامبر میانگین ۱۱۷ دلاری داشته است .

از ظواهر امر پیداست که کشاورزان هندوستانی میزان لازم سویا برای روغنکشی را به صنایع روغنکشی می فروشند و این در حالی است که قیمتهای کنونی سویای داخلی در حدود ۲۰% پایین تر از سال گذشته می باشد.

هندوستان برای فروش میزان بالای تولید سویای امسال خود نیاز به متقاضی خرید خارجی دارد . میزان تولید سویای امسال هندوستان به دلیل افزایش میزان باردهی محصولات از ۱۰ میلیون تن خواهد گذشت بعضی از دست اندرکاران اعتقاد دارند که میزان تولید امسال سویای هندوستان به ۱۱ میلیون تن خواهد رسید .

ما تخمینهای قبلی خود در خصوص میزان صادرات کنجاله سویای هندوستان را به میلیون تن تغییر داده ایم (در حد فاصل میان ماه اکتبر و سپتامبر سال ۲۰۱۶/۱۷) این در حالیست که میزان صادرات کنجاله سویای هندوستان در فصل گذشته فقط ۰/۲ میلیون تن بود .

میزان صادرات کنجاله سویای هندوستان در حد فاصل میان ماه آوریل تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ باید افزایش چشمگیری پیدا کند . در این راستا هندوستان رقیب آمریکای جنوبی خواهد بود که پیرو روال فصلی میزان صادرات فصلی بسیار بالایی خواهد داشت .

ما پیش بینی می کنیم که میزان مصرف داخلی کنجاله سویای هندوستان برای خوراک دام و طیور به حدود ۴/۷ تا ۴/۸ میلیون تن افزایش پیدا کند .تحت این فرضیه ها میزان روغنکشی های سویای هندوستان در فصل ۲۰۱۶/۱۷ در حدود ۲/۴ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد .

منبع : Oilworld.biz

همچنین ببینید

دورنمای فراوانی میزان موجودیهای کنجاله سویا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸

دورنمای فراوانی میزان موجودیهای کنجاله سویا در سال زراعی ۲۰۱۷/۱۸ در قیمتها تاثیرگذار خواهد بود ...